“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen. Als antwoord schetste Jezus een teken. Dat samengestelde teken bestond uit meerdere onderdelen, zoals o.a. oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen, pestilentiën, valse profeten, toenemen van wetteloosheid (o.a. Mat. 24:7-13; Lu 21:11), en…de wereldwijde bekendmaking van het goede nieuws van Gods koninkrijk (Mat 24:14). Ook heeft de bijbel het over vreselijke schouwspelen, en het “verderven van de aarde” (Op 11:18).

Het magazine, dat je via onderstaande link op Flipboard kunt inzien, volgt het nieuws in relatie tot de vervulling van deze profetieën. Zie:Wanneer zullen deze dingen zijn? – Mat 24:3 op Flipboard

Nieuws over de vervulling van de profetie over de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk (Mat 24:14), dat een onderdeel van dat teken uitmaakt, kunt u vinden op de website http://www.jw.org, en wanneer Jehovah’s Getuigen bij u aan de deur aanbellen.