Tabaksrook bestaat uit ruim 6000 verschillende chemische stoffen en veroorzaakt in Nederland bijna 20.000 doden per jaar. Dat kan door problemen met longen komen, of door hart– en vaatproblemen die rechtstreeks verband houden met roken. Nog erger is nog dat er aan dergelijke aandoeningen jaarlijks zo’n 600.000 mensen sterven aan dergelijke aandoeningen door meeroken, dus zonder dat ze daar een keuze in hebben. Daarvan is naar schatting 61% nog een kind!

Onze liefde voor God, en het door hem geschonken leven,  en liefde voor onze naaste -de door Jezus genoemde 2 grootste geboden van God-  blijkt uit de serieuze pogingen die we doen om met deze schadelijke verslaving te stoppen. Volgend artikel kan daarbij helpen:                                                           Wat is Gods kijk op roken?