12 juni 2016 | Reageerbuisbaby’s, genetische manipulatie, knippen en plakken, zijn stuk voor stuk wetenschappelijke ontwikkelingen die wonderen, die in de bijbel staan beschreven, ‘normaler’, acceptabeler, makkelijker te geloven maken.geloof en wetenschap Ik wil deze stelling illustreren met betrekking tot de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, en het geloof dat de Bijbel door God is geïnspireerd, ook al hebben mensen Zijn gedachten opgeschreven.

Maria’s zwangerschap. De bijbel legt uit dat het voormenselijke bestaan van Jezus door middel van heilige geest naar de baarmoeder van Maria is gebracht (Lukas 2:31). Daarbij is niet beschreven hoe dat precies in zijn werk is gegaan, en wat de rol van een eicel van Maria daarbij is geweest.

Voorbeelden uit de wetenschap laten bijvoorbeeld zien dat mensen in staat zijn om een nieuw menselijke leven tot ontwikkeling te brengen zonder seksueel contact tussen een man en een vrouw, ja zelfs buiten het lichaam van een vrouw te laten ontstaan. Kan je een reageerbuisbaby, of draagmoederschap een wonder noemen? Neen. Het is menselijk handelen, gebaseerd op kennis van de voorwaarden waaronder leven kan worden voortgebracht, met een voorspelbaar, gepland en controleerbaar resultaat. Maar hoe zit het met de verwekking en geboorte van Jezus?

Maar net zoals met behulp van medische technologie een zaadcel een eicel kan bevruchten, en het nieuwe leven daarmee kenmerken krijgt van de vader, moet het ook voor God, de ontwerper en maker van het DNA, mogelijk zijn om het levenspatroon van Zijn Zoon door middel van heilige geest over te dragen naar de maagd Maria.

Ja, voor ons in deze tijd is het met de bijzondere dingen die door middel van wetenschap en technologie worden gedaan, veel makkelijker dan 2000 jaar geleden voor Jozef, om te geloven dat Maria niet vreemd was gegaan. Het was een engel die hem uiteindelijk overtuigde van de bijzondere rol die Gods kracht, zijn heilige geest in actie , daarbij had gespeeld.

Jezus volmaaktheid. Laten we ook stilstaan bij de stelling dat Jezus als een volmaakt persoon geboren werd, en ook volmaakt is gebleven; en dat terwijl Maria een normale vrouw was! Hoe kan iemand daarin geloven? Laten we ook nu stilstaan bij de ontwikkelingen van de medische wetenschap.

Laatst las ik een artikel over de CRISPR-techniek,

CRISPR
Schema van CRISPR-techniek

een soort genetisch knippen en plakken (Zie ook deze link). Aan de hand van informatie over RNA wordt een stukje DNA opgespoord dat vervangen moet worden. Dit wordt geknipt en vervangen door een ander, eventueel gemanipuleerd, stukje DNA. Daarmee kan iemand bijvoorbeeld immuun gemaakt worden voor een virus, of zelfs van ziekten worden genezen.

 

Als mensen al sommige verkeerde delen van cellen kunnen repareren, zou het dan voor God zelf niet mogelijk zijn om genetisch overgeërfde fouten te repareren? Ja, Jehovah zal er door middel van zijn heilige geest zeker voor gezorgd hebben dat Jezus als volmaakt mens werd geboren (Volg deze link voor meer informatie). En Hij zal er voor zorgen dat in de toekomst er geen ziekte of dood meer zal zijn! (Volg deze link voor meer informatie). Ook wat dit aspect van Jezus geboorte betreft is het voor ons in deze tijd makkelijker om te geloven in de volmaaktheid van Jezus Christus dan voor de mensen 2000 jaar geleden

 

Is communicatie met God echt mogelijk? Waarschijnlijk heeft u een mobieltje, en is het voor u de gewoonste zaak van de wereld dat het mogelijk is om met iemand te praten die zich aan de andere kant van de wereld bevindt. En met het juiste Telecommunicatie Galileoprogramma kunt u die persoon zelfs zien! Hoe dat werkt weet u misschien niet, maar het is allemaal verklaarbaar, en heeft te maken met de omzetting van uw stem in elektromagnetische golven die zich met de snelheid van het licht verplaatsen, en waarbij moderne techniek, in onder andere de vorm van satelieten, een rol spelen. Wonderlijk toch, als u hier bij stilstaat?

Satellieten en onzichtbare elektromagnetische golven spelen een belangrijke rol bij communicatie.

Hoe staat het dan met communicatie met God. Kan God door middel van zijn kracht, zijn heilige geest, onze gedachten beïnvloeden als we onze geest daarop afstemmen? Kan Hij op die manier mensen zijn gedachten laten weten, zodat ze opgeschreven kunnen worden? Zeker, het is zoals er staat geschreven  dat “…mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.” (2 Petrus 1:21), zodat de conclusie terecht is dat  “De gehele schrift is door God geïnspireerd” (2 Timotheüs 3:16). En kan de Schepper, die elektromagnetisme, en de kenmerken en wetmatigheden ervan, ontworpen heeft, onze gebeden ‘horen’? Ongetwijfeld. Via deze link  wordt dit in een kort filmpje uitgelegd.

Zijn wonderen in de bijbel dan nog wel wonderen? Definities van wonderen bevatten vaak één of meer van de volgende elementen: bovennatuurlijk, niet door natuurwetten of rationeel te verklaren, en/of door een goddelijke invloed veroorzaakt.

Iemand uit de 17e eeuw zal heel wat van de huidige activiteiten waarbij technologie wordt gebruikt niet kunnen verklaren met de wetenschappelijke kennis uit die tijd, en het misschien een wonder noemen als we contact hebben met iemand in de ruimte. Nu is dat echter met kennis van de fysieke werkelijkheid wel te verklaren.

Wonderen lijken echter blijvend te ontsnappen aan een fysieke, min of meer meetbare, werkelijkheid. Het gaat over gebeurtenissen die niet veroorzaakt worden door een geestelijke werkelijkheid die niet voldoet aan fysische of andere wetenschappelijke wetmatigheden; een werkelijkheid die niet te vangen is in de ruimte-tijddimensie. Is die daarom minder reëel? Neen. Zeker niet.

Omdat de geestelijke werkelijkheid echter ontsnapt aan de menselijke maat, wijsheid en macht, en machtiger en complexer is dan die menselijke maat, proberen velen die liever te ontkennen dan hun visie op de werkelijkheid uit te breiden, en zich daartoe met gepaste nederigheid en bescheidenheid toe verhouden. Deze houding gaat gepaard met een poging om wonderen te ontkennen, en de verheffing van de mens of het eigen ego als het centrum van het universum, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Het is beter om de geestelijke werkelijkheid te erkennen, ons inzicht daarin te vergroten door ons te verdiepen in de betekenis van Gods Woord voor ons in deze tijd, onze eigen positie en rol te relativeren, en Gods wil daarin centraal te stellen. Dat leidt tot een werkelijk duurzame en gelukkige toekomst.