11 juli 2016 | Verontrustende ontwikkeling in Rusland m.b.t. vrijheid van geloofsovertuiging van anderen dan de Russisch-Orthodoxe kerk. Wat dat te betekenen heeft voor de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk dat Jezus aan al zijn discipelen gaf (Mattheüs 28:18-20 en 24:14) is nog niet duidelijk (zonder te speculeren: zie ook mogelijk verband met Daniel 11:44,45 en Da 12:1).

klik op deze link voor het bronartikel in Trouw