“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen.

In augustus was er weer veel nieuws over oorlogen en spanningen tussen bevolkingsgroepen (onder andere Syrië, de coup in Turkije, etc.), en erbarmelijke omstandigheden onder vluchtelingen. Tussen de vele nieuwsberichten die te maken hebben met profetieën over de terugkomst van Jezus,mhet einde van een onrechtvaardige wereld, en het realiseren van het paradijs op aarde, wil ik 2 aspecten uitlichten.

Aardbevingen. Het eerste aspect gaat over de aardbevingen die er in deze maand zijn geweest. In Italië, bij het dorpje Amatrice, was er een aardbeving met een sterkte van 6,3 op de schaal van Richter, en op dit moment bijna 300 doden. In Myanmar was er op dezelfde dag een aardbeving met een sterkte van 6,8 en 3 doden.

Een nieuw geologisch tijdperk: het antropoceen. Een andere profetie met betrekking tot de periode die voorafgaat aan het einde van een onrechtvaardige wereld heeft te maken met milieuverontreiniging (Openbaring 11:18). Dit bericht heeft minder aandacht gekregen in de media, maar is daarom niet minder belangrijk. Wetenschappers hebben namelijk vastgesteld dat er sinds de jaren ’50 een nieuw geologisch tijdperk is begonnen, dat gekenmerkt wordt door vervuiling door de mens, het antropoceen (Openbaring 11:18)! – Zie o.a. deze link.

Vanaf die tijd is er een toename van CO2, is er een toename van radioactiviteit, en een toename van plastic in het milieu, waarvan de sporen ook in aardlagen terug te vinden zijn. Daarom wordt dit een nieuw geologisch tijdperk genoemd, dat het holoceen opvolgt dat ongeveer 12.000 jaar heeft geduurd. De details en bureaucratische procedures zullen nog een tijdje duren voordat dit formeel is vastgesteld, maar over het “verderven van de aarde” kan niemand nog oprecht twijfelen.

Hoe lang mensen en de aarde nog zullen lijden is niet te zeggen, maar dat het tijdstip steeds dichterbij komt dat God een einde zal gaan maken aan allerlei vormen van onrechtvaardigheid, en met mensen die naar Hem luisteren de aarde zal gaan herstellen tot een paradijs, komt steeds dichterbij! Houd daarom moed!

Zie ook:Wanneer zullen deze dingen zijn? – Mat 24:3 op Flipboard