De Bijbel is een heel bijzonder boek, omdat deze van begin tot het eind “…door God is geïnspireerd”- 2 Timotheüs 3:16. Het is dan ook te begrijpen dat God ervoor heeft gezorgd dat een betrouwbare versie van Gods WoordOverlevingstrijd tot op deze tijd bewaard is gebleven. Daarvoor zijn er echter grote belemmeringen overwonnen zoals weersinvloeden op onder andere papyrus en perkament, rechtstreekse tegenstand en pogingen om de tekst te veranderen. Dat deze belemmeringen de verspreiding van de Bijbel niet hebben kunnen tegenhouden is zelfs een ander bewijs van de bescherming ervan door God. Zie voor meer informatie hierover deze link.