We leven in tijden waarin we vroeg of laat allemaal geconfronteerd worden met ingewikkelde problemen, die ons echt raken, en waarmee we moeilijk om kunnen gaan. Misschien heeft u zich weleens veel zorgen gemaakt toen u uw baan verloor, 2016322_univ_lsr_lg-troostheeft u veel verdriet gehad door een scheiding, heeft u ernstige gezondheidsproblemen met weinig uitzicht op verbetering, of een dierbare in de dood verloren. In al die situaties heeft u troost nodig. Hoewel sommigen beweren dat er geen God bestaat, is Jehovah juist “de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking” – (2 Korinthiërs 1:3, 4).

In het artikel, dat u via deze link kunt lezen, leest u hoe God in deze tijd helpt bij dergelijke problemen, en welke troost de bijbel biedt. Ook leest u hoe sommigen door hun geloof met deze problemen zijn omgegaan. Ik hoop van harte dat deze artikelen u zullen troosten, en u zullen versterken in uw geloof.