“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen. Wat is er in deze maand gebeurd wat verband houdt met de vervulling van dit teken? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de vreselijke taferelen in verband met de orkaan Matthew (Lukas 21:11), de meerdere aardbevingen in Italië (Mattheus 24:7), en verschillende houdingen ten opzichte van leven en dood. Maar eerst wil ik het hebben over een bijzondere regeringscampagne.

Een bijzonder regeringsprogramma en -campagne

Waarschijnlijk kreeg de machtsstrijd om het presidentschap van de Verenigde Staten de meeste media-aandacht. Naast persoonlijke aanvallen ging het bijvoorbeeld om standpunten over gezondheidszorg, immigratiebeleid, werkgelegenheid, belastingen, en buitenlandbeleid. Velen vonden de debatten in deze maand geen voorbeeld van leiderschap.

Er werd echter ook campagne gevoerd voor een andere werkelijke regering en een regeringsprogramma dat veel ambitieuzere doelstellingen heeft dan die van de politieke leiders in de Verenigde Staten, een programma dat volledig betrouwbaar is, en dat veel meer volkeren en talen betreft dan die van de V.S. En hoewel dit aan de media is ontsnapt werden er in deze maand ruim 250.000 stands gebruikt om deze regering en haar regeringsprogramma bekend te maken, en waren er meer dan 8 miljoen vrijwilligers bij betrokken. Ja, het gaat over de bekendmaking van Gods koninkrijk en haar beloften.

 

Het regeringsprogramma van Gods koninkrijk

Één onderdeel van “het teken van uw [red: Jezus’] tegenwoordigheid en het besluit van het samenstel van dingen” is de bekendmaking van Gods koninkrijk over de gehele bewoonde aarde, waarna het einde zal komen van onrechtvaardige regeringen en maatschappijen (Mattheüs 24:14). Als vervulling hiervan werd deze maand wereldwijd stilgestaan bij het regeringsprogramma van Gods koninkrijk. Dit bestaat uit:

  • Gezondheid voor iedereen (Jesaja 33:24; 35:6))
  • Goede huisvesting en voldoening gevend werk (Jesaja 65:21)
  • Voedsel in overvloed voor iedereen (Psalm 72:16)
  • Een vredelievend goddelijk onderwijsprogramma (Jesaja 2:3,4), waarvoor deze maand veel mensen een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen (druk op deze link om te kijken waar in uw omgeving bijeenkomsten zijn)

Deze regering heeft een werkelijke regeerder, Jezus Christus vanuit de hemel, die zowel wetgever als rechter is. Er is ook een uitvoerende macht dat over de gehele aarde zal regeren, en een hemels leger. Wil je meer weten over deze regering? Volg dan deze link.

Dit onderdeel van het teken ging bijvoorbeeld 150 jaar nog niet in vervulling. Bijna alle christelijke religies geloven namelijk niet in een werkelijke hemelse regering, maar geloven dat Gods koninkrijk bijvoorbeeld iets in het hart van mensen is. Dat Gods koninkrijk nu wel wereldwijd wordt bekendgemaakt, zelfs in meer dan 240 landen, betekent dat hierdoor alle onderdelen van het teken van Gods koninkrijk in vervulling gaan! Het einde van alle onrechtvaardigheid, de landen, instituten, organisaties en mensen die dat ondersteunen, is dus nabij! Schaar je daarom aan de zijde van Gods koninkrijk!

 

Natuurgeweld

Gods koninkrijk zal ook een einde maken aan lijden als gevolg van natuurgeweld. Net zoals in augustus waren er ook deze maand aardbevingen in Italië; Jezus had als onderdeel van het teken van zijn tegenwoordigheid expliciet melding gemaakt van aardbevingen die “in de ene plaats na de andere” zouden optreden (Mattheus 24:7). Ook de orkaan Matthew veroorzaakte veel ellende. Alleen al in Haïti zijn meer dan 1000 doden gevallen, en is er veel verwoest, waaronder huisvesting. Na de orkaan werden mensen ook nog getroffen door een uitbraak van cholera. Ook deze “vreselijke  gebeurtenissen” en ziekten werden door Jezus genoemd (Lukas 21:11).haiti-matthew-schade

De grote schade die Haïti treft komt volgens sommigen door de grote armoede, en het geloof dat velen hebben dat wat er gebeurt de wil van God is, waaraan niet valt te ontkomen (druk op deze link voor een artikel hierover van de NOS). Helaas wordt daarmee God ten onrechte beschuldigd van het lijden van veel onschuldige mensen, want God beproeft mensen niet met kwade dingen (Jakobus 1:13). Bovendien is Hij geheel rechtvaardig (Deuteronomium 32:4) zodat een oordeel altijd selectief voltrokken wordt (zie ook Genesis 18:23-33). Bovendien blijkt uit Gods woord dat Hij van te voren ook altijd waarschuwingen geeft, en instructies om te overleven. Deze ramp voldoet duidelijk niet aan deze kenmerken van een oordeel van God. Als Gods koninkrijk over de aarde gaat regeren zal er geen lijden meer zijn als gevolg van natuurrampen. Zie voor meer uitleg hierover http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2008331.

 

De wens om eeuwig te leven versus de wens om te sterven

Ook zal Gods koninkrijk eeuwig leven schenken aan iedereen die God werkelijk gehoorzaam is, en geloof oefent in het loskoopoffer van Zijn zoon, Jezus Christus (o.a. Johannes 3:16). Maar mensen streven ook door middel van technologie, en niet op basis van geloof, naar eeuwig leven.

Zo las ik deze maand in dit opmerkelijk nieuwsbericht dat men in Texas begonnen is met de bouw van het futuristische gebouw Timeship, dat plaats moet bieden aan duizenden personen die direct na hun klinische dood worden ingevroren, in de verwachting dat ze in de toekomst door de wetenschap weer opnieuw tot leven gewekt kunnen worden. De technologie die hiervoor gebruikt wordt heet cryonics, en is één van de uitingen van de wens van veel mensen om eeuwig te kunnen leven, een verlangen dat de Schepper in de mens heeft gelegd (Prediker 3:11).

In contrast hiermee maakte de Nederlandse regering deze maand duidelijk dat het tegemoet wil komen aan de wens om stervenshulp bij ‘voltooid leven’ mogelijk te maken. Hierdoor zouden mensen die niet ondraaglijk lijden vanwege medische of psychische oorzaken, maar wel een ‘consistente en weloverwogen doodswens’ hebben, begeleid kunnen worden bij het sterven. De ministers van Volksgezondheid en Justitie willen op die manier recht doen aan de “autonomie van het individu” en noemden deze vorm van begeleiding “barmhartig”. Één oppositiepartij, D’66, noemde het een vorm van “beschaving”, terwijl partijen met een christelijke achtergrond daar principieel tegen waren. Maar wat leert de bijbel?

De bijbel is heel duidelijk over de heiligheid van het leven, “Gij moogt niet moorden” luidt het zesde gebod (Exodus 20:13), en geeft ook een werkelijk doel aan het leven (Prediker 12:13,14 en Openbaring 21:3-5). Het is heel erg dat mensen de hoop opgegeven om het doel van het leven te vinden, of de zin van het leven hebben verloren. Maar niet alleen zij, maar ook een groot deel van de maatschappij en de politiek, die hen blijkbaar niets anders meer te bieden heeft dan hulp bij het beëindigen van het leven. Maar geheel autonoom zijn we niet ten opzichte van het leven, aangezien iedereen -of hij/zij daar nu wel of niet in gelooft maakt niet uit- verantwoording verschuldigd is aan de Levengever en Schepper, Jehovah God.

Ik ben er daarom trots op tot een volk te mogen behoren die in meer dan 240 landen naar mensen toegaat om mensen te helpen het doel van het leven te vinden, hen te helpen een band met God te krijgen en erin te volharden om God te dienen. Want eeuwig leven op een paradijsaarde (o.a. Psalm 37:10,11) onder leiding van Gods hemelse koninkrijk is een werkelijke hoop, geen sprookje. Klik voor meer informatie hierover op deze link.