“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen. Een andere profetie over “de laatste dagen” voordat God ingrijpt, gaat over een toenemende negatieve mentaliteit van de mensen, waarbij zelfs het slechte als goed wordt beschouwd (2 Timotheüs 3:1-5,13). Wat is er in deze maand gebeurd wat verband houdt met de vervulling van “het teken” dat Jezus heeft gegeven, en wat komt overeen met de kenmerken van “de laatste dagen”? Een beschouwing hiervan geeft ons hoop voor de nabije toekomst. Lees hieronder verder, en druk op de Volg-knop als je het interessant hebt gevonden, en automatisch nieuwe berichten wilt ontvangen.

 “Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, hoogmoedig [zijn], lasteraars, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid, kwaadsprekers” –  2 Timotheüs 3:1-5 ¦ November stond wereldwijd in het teken van de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Door deze stemuitslag werd duidelijk hoe de meerderheid van de mensen in de Verenigde Staten denkt. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van verkiezingsuitslagen elders als gevolg van populistische nationalisten. De verandering van mentaliteit van veel mensen wordt steeds duidelijker. Dat wat nog niet zo lang geleden als onacceptabel werd gezien, zoals het negatief wegzetten van hele bevolkingsgroepen, wordt nu door steeds minder mensen een principieel probleem gevonden. (Zie deze link voor enkel schokkende uitspraken bij de Amerikaanse verkiezingen en deze link voor de reactie van extreem rechts).

Afbeeldingsresultaten voor asielzoekers in nederland
Asielzoekers protesteren tegen slechte behandeling

Deze verandering in mentaliteit werd ook duidelijk in de reacties op asielzoekers, de discussie in Nederland over Sylvana Simons (zie deze link) , Zwarte Piet en het proces tegen de politicus Wilders over de “minder Marokkanen”-uitspraak (zie deze link). Deze mentaliteit gaat gepaard met het uitsluiten van grote groepen mensen op basis van etnische en nationale achtergrond, ongeacht of men al dan niet dezelfde nationaliteit heeft. De bepaling van de eigen groep, de ingroup, wordt gebaseerd op triviale kenmerken, zoals huidskleur, historisch-nationale, en etnische achtergronden.

Bovendien wordt voor de eigen groep een andere maatstaf gehanteerd dan voor de andere groep. De eigen groep mag zich uiten zoals men wil, en kritiek daarop wordt geïnterpreteerd als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Dat de eigen uitspraken niet genuanceerd zijn, groepen discrimineren, individuen van de andere groep schuldig verklaren, puur omdat ze tot een andere groep behoren, beweringen niet al te sterk overeenkomen met feiten, of haalbaarheid van beloften, wordt door henzelf niet als problematisch gezien. Maar de lat voor leden van de outgroup ligt veel hoger. Beschuldigingen van opzettelijk liegen, het bekritiseren van de toon waarop dingen worden gezegd, moeten de aandacht afleiden van de inhoud en de outgroup in een negatief daglicht stellen; kritiek op tradities van de eigen groep wordt niet geaccepteerd. De buitensporige reacties van leden van de ingroup op de stellingen van de outgroup, en het afstand nemen daarvan door de politieke leiders, laten vaak zien dat de beschuldigingen van discriminatie, racisme, en seksisme terecht zijn. Helaas vinden veel mensen dat niet zo erg (meer), ontkennen het zelf niet, en bevestigen daardoor de stelling.

Hoe anders is het voorbeeld van Jezus als leider! Jezus bekommerde zich om alle mensen, ja, zelfs om zijn vijanden. Hij sprak met Samaritanen, die door de velen gemeden werden, en ook met vrouwen, die in zijn cultuur als minderwaardig werden gezien. Dit werd heel duidelijk in zijn getuigenis aan de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:4-42). Daarbij leefde hij naar de hoogste morele normen, beschuldigde niemand vals, gaf zijn leven zelfs voor iedereen (Johannes 3:16), en leerde om zelfs vijanden lief te hebben (Mattheus 5:44). Niemand werd op grond van vooroordelen uitgesloten. Iedereen die wil leven zoals God bedoelt heeft is aanvaardbaar voor Hem (Handelingen 10:34,35).

Voor ware volgelingen van Jezus geldt de volgende aansporing als maatgevend: “Vergeet de goedheid tegenover vreemden niet” in het

Een gezin dat iemand uit het buitenland bij hen thuis heeft uitgenodigd
Foto hoort bij het artikel via de link

bijbelboek Hebreeën  13:2. Zie deze link voor een bespreking van deze aansporing.Wat kijken we uit naar leven onder Gods koninkrijk, waar er slechts 1 koninkrijk zal zijn, en 1 volk.

“Vreselijke schouwspelen” – Lukas 21:11 ¦ Elke dag zijn er wereldwijd enorm veel gebeurtenissen die hartverscheurend zijn. Elke dag gaat dit onderdeel van het “teken van Jezus tegenwoordigheid” in vervulling. Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden.

Op 23 november veroorzaakte de orkaan in Panama en Costa Rica meerdere doden, en waren er duizenden evacués. U kunt zich misschien voorstellen dat het afschuwelijk is om mee te maken als je je bezittingen kwijtraakt. Het is de eerste keer dat Costa Rica door een orkaan wordt getroffen. http://www.nu.nl/buitenland/4356512/storm-otto-eist-levens-in-costa-rica.html

Een ander nieuwsbericht kon ik niet geloven. Ik heb het meerdere malen gecheckt, om er zeker van te zijn dat het klopte. De aanleiding van deze gebeurtenissen is een aap die door enkele mannen werd losgelaten, en die een hoofddoek bij een schoolmeisje aftrok. Dit meisje behoorde tot een andere stam.  Uiteindelijk escaleerde dit voorval zover dat zelfs mortieren en tanks zijn ingezet. Daarbij waren 21 november 16 doden en ruim 50 gewonden zijn gevallen! http://newsmonkey.be/article/73420?campaign_id=A100

Andere afschuwelijke gebeurtenissen gaan over doelgerichte bombardementen op ziekenhuizen in Aleppo, en de gevolgen die dat heeft voor zieke mensen, gewonden, en het personeel dat daar werkt. Dat zijn werkelijk onmenselijke acties. Zie deze beelden  om een indruk te krijgen.

Daarnaast waren er deze maand meerdere nieuwsberichten over pedofilie: zoals ontboezemingen van misbruik van kinderen in het Engelse jeugdvoetbal, en het oprollen van een pedonetwerk in Noorwegen.

 

“In de ene plaats na de andere…aardbevingen” – Mattheüs 24:7 ¦ Net zoals in vorige maanden werd ook deze maand dit onderdeel van het teken van Jezus tegenwoordigheid vervuld door aardbevingen in Nieuw-Zeeland  en Japan.

Voor de kust van Fukushima in Japan is op 21 november een aardbeving met een kracht van 7,4 geweest. Ook werd er een tsunami-waarschuwing afgegeven. Dat veroorzaakte veel paniek omdat dit gebied in 2011 ook al werd getroffen door een aardbeving en een daarop volgende tsunami, waardoor er enorme problemen ontstonden met de kerncentrales. (Zie dit bericht)

Ook de aardbeving in Nieuw-Zeeland van 13 november, met een kracht van 7,8, kwam veel in het nieuws. Daar was ook sprake van een tsunami (zie dit bericht).

 

“…en in de ene plaats na de andere pestilentiën…”  – Lukas 21:11 ¦ Deze maand waren er verschillende berichten die te maken hadden met dit onderdeel van het teken van Jezus’ tegenwoordigheid.

toenemend aantal doden als gevolg van resistentie. Volgens een rapport (zie deze link) opgesteld in opdracht van de Britse regering sterven wereldwijd jaarlijks ongeveer 700.000 mensen aan infecties door resistente bacteriën, resistente tuberculose en HIV en malaria die niet meer reageren op de behandelingen.

Als de ontwikkeling die nu gaande is niet gekeerd wordt, voorspelt de commissie dat in 2050 jaarlijks mogelijk tien miljoen mensen overlijden door zulke infecties.

Een nieuwe uitbraak van de vogelgriep. Bij een verschillende pluimveebedrijven bij Biddinghuizen zijn in totaal 190.000 eenden geruimd vanwege besmetting door het vogelgriepvirus (volg dit bericht). Bij Monnickendam, bij de Gouwzee, en Zeewolde werden trekvogels met het, ook voor mensen dodelijke, virus H5N8 dood gevonden. Dit dodelijke virus is ook in o.a. Duitsland en Japan aangetroffen, waar ook eenden zijn geruimd. In Japan gaat het om ruim 300.000 eenden. Zie voor een goed overzicht van dit onderwerp: dit bericht.

 

De bekendmaking van het goede nieuws van Gods koninkrijk – Mat 24:14 ¦Ook deze maanden werd door ongeveer 8.200.000 miljoen getuigen van Jehovah het goede nieuws van Gods koninkrijk bekend gemaakt. Er werden veel bijbelstudies geleid. Het tijdschrift Een kijkje in de geestenwereld werd in 282 talen en met een oplage van 58.987.000 verspreid.

Dit onderdeel van het teken van Jezus tegenwoordigheid is essentieel om goed te begrijpen waar we ons bevinden in de vervulling van profetieën. Want hoewel de betekenis van Gods koninkrijk in de eerste eeuw bekend was, werd dit nog niet wereldwijd gepredikt. Toen na de dood van de apostelen, doordat er onkruid tussen de tarwe werd gezaaid, voor een lange tijd belangrijke waarheden over het koninkrijk werden verborgen, is er een lange periode geweest waarin Gods koninkrijk niet is gepredikt (Mattheüs 13:24-30;36-43). Pas aan het eind van de 19e eeuw, aan het begin van de oogsttijd werd de betekenis ervan weer helderder. In het begin van de 20e eeuw werd ermee begonnen om Gods koninkrijk weer wereldwijd bekend te maken. Zie

Als we goed over deze dingen nadenken dan komen we tot de conclusie dat alle aspecten van de profetieën die te maken hebben met de tegenwoordigheid van de Jezus als koning in de hemel in vervulling gaan. Ja, ze gaan zelfs in toenemende mate in vervulling! Dat geeft hoop voor de toekomst. Want het betekent dat, hoewel de tijden steeds moeilijker worden, de tijd dat Jezus ook zal wederkomen, en over de aarde zal gaan regeren, steeds dichterbij komt. Dan zal er 1 hemels koninkrijk, 1 wetgeving en 1 volk, bestaande uit mensen van de gehele wereld, zijn dat in eenheid, zonder verdeeldheid, op de aarde woont. Dat is werkelijk goed nieuws.

Lees voor meer informatie onder andere dit artikel.