Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan zijn discipelen zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen. Hij had immers beloofd terug te komen, een einde te zullen maken aan de van God vervreemde mensenmaatschappij, en over de aarde te gaan regeren.

Als onderdelen van dat teken noemde Jezus onder andere oorlogen, aardbevingen, en vreselijke schouwspelen. Er zou dus veel lijden zijn. Ook zei hij: “Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” – Mat. 24:14. Dat is een boodschap van troost. In deze tijdsperiode gaan alle onderdelen van het teken duidelijk in vervulling, en wil ik bij enkele gebeurtenissen van de vorige maand stilstaan . Ook wil ik stilstaan bij gebeurtenissen die te maken hebben met enkele andere profetieën over deze tijd.

Oorlogen, aardbevingen en vreselijke schouwspelen

Bij een aanslag op een militaire basis in Mali, waar een VN-macht was gestationeerd, zijn tientallen mensen omgekomen. Ook kwamen er tientallen mensen om bij een aanslag in Bagdad. In Jeruzalem reed een man in op een aantal militairen, waarbij er 4 omkwamen en 17 gewond raakten. Dit is slechts een greep uit de vele slachtoffers vanwege oorlog. In Parijs werd bij een Europese top gesproken over mogelijke oplossingen voor de spanningen tussen Israël en Palestina.

Het midden van Italië werd in deze maand opnieuw getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Ook in augustus, september en oktober 2016 werd Italië al getroffen door aardbevingen. In november en december werden Japan (Fukushima), Nieuw-Zeeland en Chili door een aardbeving getroffen. De woorden van Jezus dat er “in de ene plaats na de andere…aardbevingen” zouden zijn gaan duidelijk in vervulling (Mattheüs 24:7).

Jezus had het ook over “vreselijke schouwspelen” als onderdeel van het teken van zijn tegenwoordigheid in de hemel voordat hij naar de aarde zou komen (Lukas 21:11). De afschuwelijke nieuwsberichten die door de media de wereld in worden gezonden over mishandeling van gehandicapten, groepsverkrachting en vele andere verschrikkelijke berichten, bevestigen dit aspect duidelijk. Misschien herinnert u zich ook nog de beelden van de duizenden vluchtelingen in een tent, met onvoldoende voorzieningen voor warmte, in de sneeuw op het Griekse eiland Lesbos, of in Servië bij een temperatuur van -16 C. In Nigeria werd per ongeluk een vluchtelingenkamp door de luchtmacht bestookt, met 50 doden tot gevolg!

 

“Kritieke tijden die moeilijk zijn door te komen”.

Veel van deze tekenen hebben echter ook te maken met de “geest van deze wereld” (1 Korinthiërs 2:12), die vijandig staat tegenover Gods geest, en bijbelse normen en waarden. Die geest zou “in de laatste dagen” zorgen voor “kritieke tijden…die moeilijk zijn door te komen”, doordat veel mensen een mentaliteit zouden hebben die tot ernstige problemen zouden bijdragen, zoals liefde voor zichzelf, geld, en genoegens. Die houding gaat gepaard met een gebrek aan liefde voor God en het goede, een gebrek aan respect voor gezag, zonder zelfbeheersing, die zich niet houden aan afspraken en bereid zijn kwaadaardig onwaarheden te vertellen (2 Timotheüs 3:1-5). Herkent U deze mentaliteit? Een aantal ontwikkelingen die vorige maand in het nieuws kwamen hadden hier veel mee te maken.

Het onderwerp ‘nepnieuws’ en ‘alternatieve feiten’ werden in de media breed uitgemeten doordat feiten als leugens werden leugens als waarheden werden gepresenteerd. En hoewel velen zich hierover verbazen is dat eigenlijk niet iets wat nieuw is. Denk bijvoorbeeld maar aan de berichtgeving ten tijde van de koude oorlog, of aan de misleiding door de V.S. van de V.N. met betrekking tot de massavernietigingswapens in Irak in de jaren ’90. Het meest verontrustende is echter dat, ondanks de ophef in de media, er zo veel mensen zijn die het helemaal niet erg lijken te vinden dat objectief aantoonbare feiten ontkend en vervangen worden. Niet door ‘alternatieve feiten’, maar door leugens.

embryo-9-10-weeks-by-lunarcaustic-cc-by-sa-2-0
Embryo, 9-10 weeks, by lunarcaustic, CC BY-SA 2.0

Waardering voor het leven is een ander aspect waarin de geest van deze wereld duidelijk anders georiënteerd is dan Gods geest. Naast een kabinetsvoorstel om het mogelijk te maken zichzelf te vermoorden als iemand vindt dat zijn of haar leven voltooid is in oktober van vorig jaar, werd deze maand door minister Ploumen een fonds geopend om vrouwen in Afrika te ondersteunen bij abortus als reactie op het verminderen van de steun door de V.S. Wetend dat er jaarlijks 50 miljoen potentieel volwassen mensen worden vermoord, is het duidelijk dat de heiligheid van het leven door velen niet wordt erkend. Wat moet onze Levengever dat verschrikkelijk vinden! Zie voor een bespreking deze link.

Redenen voor hoop

De bovenstaande aspecten van profetieën die nu in vervulling gaan, hebben helaas allemaal een negatieve invloed op het leven van ons allemaal. Als vervulling van het teken van Jezus tegenwoordigheid gaat echter ook een ander aspect in vervulling: de wereldwijde bekendmaking van het goede nieuws van Gods koninkrijk! Dus dat deze profetieën nu, in deze tijd, in vervulling gaan, betekent dat we in de laatste dagen van deze wereld leven die onder de macht staat van de goddeloze “heerser van deze wereld” (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). Binnenkort zal Gods hemelse koninkrijk over de gehele aarde gaan regeren, en zal er echte vrede en zekerheid zijn.