Op 14 Nisan, of Abib, herdachten Jezus en zijn apostelen de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte en aan het feit dat Jehovah hun eerstgeborenen “voorbijging” of hen “passeerde” toen hij de eerstgeborenen van Egypte doodde. Nadat Judas Iskariot was weggegaan gebeurde het volgende:

Hij (Jezus) nam ook een brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het aan hen, terwijl hij zei: „Dit betekent mijn lichaam, dat ten behoeve van U gegeven zal worden. Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.” Evenzo ook de beker, nadat zij het avondmaal hadden gebruikt, terwijl hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond krachtens mijn bloed, dat ten behoeve van U vergoten zal worden – Lukas 22:19, 20

Als u de dood van Jezus wil herdenken, op welke dag en datum kunt u dat dan doen?

Hoe de datum vast te stellen? – De meest logische datum om bij een herdenking te gebruiken is de kalenderdatum. Dat doet men bijvoorbeeld bij de herdenking van een huwelijksdag, en andere belangrijke dagen; in dat geval is de herdenking elk jaar op dezelfde datum, maar op een andere dag. Omdat Jezus op de 14e van de Joodse maand Nisan is vermoord, moet je deze datum vertalen naar onze huidige kalender. Omdat de kalender in Jezus’ tijd niet gelijk is aan de huidige kalender met 365 dagen, valt 14 Nisan daarom elk jaar op een andere dag en datum volgens onze Gregoriaanse kalender. Dit jaar (2018) is dat op 31 maart na zonsondergang. Via deze link komt u meer te weten over deze herdenking bij u in de buurt.

Bij verschillende christelijke tradities wordt de datum bepaald op dezelfde dag, namelijk op een vrijdag, die men ‘goede vrijdag’ noemt. Daarbij wijkt men af van de gewoonte om jaarlijks op de oorspronkelijke datum te herdenken. Dat is wel praktischer, maar niet nauwkeurig.

Wat vindt jij het beste passen bij een heilige herdenkingsdag?

Zie voor meer informatie over de herdenking van Jezus’ dood, lees dan dit achtergrondartikel over het Avondmaal des Heren.
Wilt u meer weten over de waarheid over Jezus’ opstanding? Lees dan het artikel Is het echt gebeurd?