“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Zij vroegen niet om een datum, maar naar een teken waaraan ze zouden kunnen herkennen wanneer Jezus terug zou komen, en de van God vervreemde wereld zou eindigen. Een andere profetie over “de laatste dagen” voordat God ingrijpt, gaat over een toenemende negatieve mentaliteit van de mensen, waarbij zelfs het slechte als goed wordt beschouwd (2 Timotheüs 3:1-5,13). Wat is er in deze maand gebeurd wat verband houdt met de vervulling van “het teken” dat Jezus heeft gegeven, en wat komt overeen met de kenmerken van “de laatste dagen”? Een beschouwing hiervan geeft ons hoop voor de nabije toekomst.

Oorlogen, hongersnood, en vreselijke schouwspelen – In maart waren er aanslagen in onder andere Londen (Groot-Brittannië), Kabul (Afghanistan), en gingen oorlogen in o.a. Irak en Syrië door; nergens werd vrede gesloten. De spanningen tussen Turkije en enkele Europese landen in het bijzonder, en de EU in het algemeen (zie deze link), liep op. Zo ook de spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Oorlogen leiden helaas altijd tot slachtoffers onder de burgerbevolking door het geweld, maar ook door hongersnood en ziekten. Als gevolg van conflicten in Jemen , Sudan, in het Noordoosten van Nigeria, en in Somalië, dreigt in die regio een humanitaire crisis die 20 miljoen mensen raakt (zie deze link over Jemen en deze link)!

De hulpactie die via gironummer 555 ruim 20 miljoen euro inzamelde, had een opbrengst boven verwachting. Er is ruim 4 miljard noodhulp nodig om in de direct noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien. Maar om de levensstandaard structureel te vergroten zijn er veel meer inspanningen nodig. Er moet een einde komen aan oorlogen, en de onrechtvaardige denkwijzen en mechanismen in het politieke en economische systeem, die zo’n enorm grote materiële ongelijkheid mogelijk (heeft ge)maakt. Onze hoop is gevestigd op Gods koninkrijk, dat ”oorlogen doet ophouden tot het uiteinde der aarde” (Psalm 46:9), dat “de zielen van de armen zal hij redden van onderdrukking en van geweld”, en het zal zorgen voor “volop koren op de aarde.(Psalm 72:13,14,16).

De geest van de wereld – Het is de geest van de wereld, de overheersende mentaliteit, die door de geschiedenis heen geen afdoende weerwoord en alternatief heeft gegeven voor het systeem dat daardoor ontstaat en in stand wordt gehouden. Die mentaliteit uit zich in onmenselijke gedragingen jegens medemensen, en “verschrikkelijke schouwspelen”. Zo werd een boot met 31 Somalische vluchtelingen beschoten (zie deze link), en verdronken vluchtelingen op volle zee (zie deze link). Gelukkig werden er alleen al in maart ook duizenden vluchtelingen van de Middellandse Zee gered, en lokaal opgevangen, vaak door mensen die handelen uit mededogen (zie deze link).

De toekomst van deze vluchtelingen is op het Europese vasteland vaak beter dan waar ze vandaan zijn gevlucht, maar zeker niet vrij van problemen, zoals misplaatste jaloezie (“zij krijgen met voorrang woningen en wij niets”), discriminatie en racisme (het is beter om met een westerse naam en zonder foto te solliciteren, om in aanmerking te komen voor een baan, is gebleken), en een meedogenloze zakelijke instelling die menselijke waardigheid als luxe in haar rationaliteit heeft meegenomen. Voorstanders van een dergelijke benadering verwijzen zelfs naar de noodzaak de westerse Joods-christelijke cultuur te beschermen, maar zijn vergeten dat barmhartigheid en liefde voor de naaste centraal stond in het onderwijs van Jezus.

“Gij zult ter wille van mij voor bestuurders en koningen worden gesleept…” – Mat. 10:18 – Het meest in het oog springende nieuws vond ik echter het begin dat in maart werd gemaakt met de hoorzitting van Jehovah’s getuigen in Rusland. Op aandringen van de Russisch Orthodoxe kerk, en de Russische regeringsleiders heeft het openbaar ministerie een politiek gemotiveerde aanklacht ingediend met het doel Jehovah’s getuigen als ‘extremistisch’ te bestempelen, en op grond daarvan te verbieden en te ontbinden! Wereldwijd zijn er door Jehovah’s getuigen 10-duizenden brieven geschreven. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben hun zorgen geuit over de gang van zaken in Rusland.

Maar inmiddels is het negatieve besluit door het Hooggerechtshof genomen. De situatie is teruggekeerd naar de tijd van Stalin, en dat terwijl wij, als Jehovah’s getuigen, bekend staan om onze politieke neutraliteit, en bekend is dat wij op geen enkele wijze geweld zullen gebruiken jegens andersdenkenden of regeringen. Het vermoeden is dat de Russische regering ook op deze manier te werk zal gaan jegens veel andere religies die hun hoofdkantoor niet in Rusland hebben, maar bestuurd worden vanuit het buitenland.

Zoals de krant Libero Quotidiano het uitdrukte: “we zijn eigenlijk allemaal dank aan Jehovah’s getuigen verschuldigd. Zij strijden met een groot geloof voor hun vrijheid van godsdienst, en laten zich nooit door een of andere vorm van macht afschrikken. Als ze winnen, winnen we allemaal als ze verliezen, verliezen we allemaal.”

Er volgt nog een beroepszaak en indien nodig, een zaak bij het Europese Hof, hoewel Rusland nationale wetgeving boven internationale wetgeving plaatst. Hoe dan ook, Jezus zei: “Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook u vervolgen.”, maar Jehovah’s redding komt nooit te laat. Door alle aandacht in de internationale media voor deze zaak, en de vaak lovende woorden uit onverwachte hoek voor Jehovah’s getuigen in het algemeen, wordt er een groots getuigenis gegeven. Wordt vervolgd. Zie voor meer informatie: deze link.

Ik wens iedereen een waar en standvastig geloof toe!