In het Nederlands Dagblad van 5 mei verscheen het artikel ‘10 redenen om vrijheid te vieren’. Het optimistische artikel  stelde: “Inderdaad, we zijn er nog lang niet. Maar de vooruitgang in vrede en veiligheid is onmiskenbaar. Dat moeten we vieren.”. De 10 redenen die daarvoor werden aangehaald overtuigen echter in het geheel niet.

De eerste reden die werd genoemd was: “Er zijn minder oorlogen”. Dit werd als volgt toegelicht: “Wanneer we een oorlog definiëren als een gewapend conflict met meer dan 10.000 doden per jaar, dan worden in het voorjaar van 2017 nog vier oorlogen uitgevochten. Dat zijn de oorlogen in Syrië, in Irak, in Afghanistan en de drugsoorlog in Mexico.”

Het is duidelijk waarom de strekking van dit bericht niet aansluit bij de beleving van veel mensen en de vele nieuwsberichten over de vele conflicten die er in de wereld zijn. Oorlogen worden in het artikel gedefinieerd in relatie tot het aantal doden, niet in relatie tot de aard van een conflict, het gebruikte geweld of het aantal vluchtelingen en slachtoffers als gevolg daarvan. Daardoor vallen diverse burgeroorlogen niet tot de definitie van ‘oorlog’ in dit artikel. Er zouden in het eerste kwartaal van 2017 nog slechts 4 oorlogen, in Afghanistan, Irak, Syrië en Mexico, worden gevoerd!?

Kunnen we stellen dat er vrede is tussen Palestina en Israël? Of wat kunnen we zeggen over de situatie in Jemen, Somalië, Eritrea, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Oeganda, Soedan en Libië? Is daar sprake van vrede? Misschien zijn er geen 10.000 directe doden per jaar in deze gebieden, maar volgens schattingen zijn er ongeveer 20.000.000 mensen in die regio die, in verband met die gewapende conflicten en burgeroorlogen, van honger dreigen om te komen. En wat te zeggen van de vele vluchtelingen in die gebieden? Of de vele vluchtelingen die op de Middellandse Zee verdronken zijn, omdat ze weg wilden uit gebieden waar IS en aan hen gelieerde groepen hun macht uitbreiden?

Als we verder stilstaan bij IS, die de oorlog voorzet tegen landen die onder andere in Irak hebben gevochten, kunnen we dan stellen dat Frankrijk niet in oorlog is, als IS stelt dat het wel in oorlog is met Frankrijk en daar geregeld aanslagen uitvoert, en uit zal blijven voeren. En hoe staat het met andere landen die doelwit van IS zijn, zoals bijvoorbeeld België en Groot-Brittannië? De stelling “De westerse wereld is volledig oorlogsvrij” in het betreffende artikel, is daarom ook niet te handhaven.

Is er vrede? Neen, er is geen vrede! Zonder vrede kan er ook geen vrijheid zijn. Zijn er minder oorlogen? Dat hangt van de gehanteerde definitie af. Maar als we kijken naar internationale oorlogen, burgeroorlogen, gewapende conflicten, spanningen tussen bevolkingsgroepen, maar ook naar de directe en indirecte slachtoffers en de vluchtelingen die er in de wereld zijn, is het duidelijk dat we leven in een tijdsperiode die overeenkomt met de bijbelse beschrijving van de 4 apocalyptische ruiters. De tweede ruiter op het “vuriggekleurd paard…werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen.” (Openbaring 6:4). Is dat slecht nieuws? Of is het juist een aankondiger van iets beters, zoals de komst van Gods koninkrijk, en ware vrede?

Zie voor meer informatie: De 4 ruiters, hoe hun rit van invloed is op u – Wachttoren nr. 3 mei 2017