“Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van dit samenstel van dingen?” vroegen de discipelen aan Jezus (Mat 24:3). Jezus antwoordde dat zijn discipelen die tijd zouden kunnen herkennen aan onder andere voedseltekorten, aardbevingen, pestilentiën, vreselijke schouwspelen, oorlogen, wetteloosheid, en de bekendmaking van het goede nieuws van het koninkrijk (zie o.a. Mattheüs 24; Markus 13, Lukas 21).

Dit teken komt ook overeen met de profetie in Openbaring hoofdstuk 6, die velen herkennen als de 4 apocalyptische ruiters. In die profetie wordt een koning op een wit paard, gevolgd door 3 ruiters op een roodgekleurd, een zwart en een vaal paard. De ruiter op het vuriggekeurde paard “werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen”, de ruiter op het zwarte paard symboliseert hongersnood en de ruiter op het vale paard dodelijke ziekten (Openbaring 6:4-8; zie voor meer informatie hierover dit tijdschrift: https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wachttoren-nr3-2017-mei/vier-ruiters/).

Wat is er in deze maand gebeurd wat verband houdt met de vervulling van “het teken” dat Jezus heeft gegeven, de profetie van de 4 ruiters, en met de kenmerken van “de laatste dagen” (2 Timotheüs 3:1-5;13). Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden, “want de bestemde tijd is nabij” (Openbaring 1:3).

De ruiter op het vuriggekleurde, rode, paard – In april waren gingen oorlogen en gewapende conflicten in o.a. Irak, Syrië, Jemen, Afghanistan, Libië, Soedan, CAR, en dergelijke door. Er waren aanslagen in onder andere Afghanistan (ruim 140 doden http://nos.nl/artikel/2169559-dodental-stijgt-na-aanslag-taliban-op-afghaanse-legerbasis.html) en Zweden (zie deze link). De Verenigde Staten viel een vliegbasis in Syrië aan, als vergelding op gebruik van gifgas door Syrië. Hoewel er wel over vrede werd praat, werd er nergens vrede gesloten (zie dit nieuwsbericht). Ook de spanning tussen de VS en Noord-Korea nam verder toe (http://nos.nl/artikel/2170164-water-maken-in-de-woestijn-van-droom-naar-werkelijkheid.html).

In Venezuela zijn er bij demonstraties tegen president Maduro meerdere mensen gestorven door ander andere politiekogels (http://nos.nl/artikel/2168167-vijfde-demonstrant-overleden-in-venezuela.html). Vanwege de armoede in het land zijn er al velen gevlucht naar buurland Brazilië, naar schatting zo’n  200.000 in 2016 (zie dit bericht).

In Zuid-Soedan zijn er vanwege de oorlog inmiddels al zo’n 850.000 mensen gevlucht naar buurland Uganda. Daar worden ze vriendelijk opgevangen: zij krijgen een stuk land, materiaal om een eenvoudig huis te bouwen, recht om te werken, te reizen, onderwijs enzovoorts. Hoewel Uganda materieel zelf ook geen rijk land is, delen ze met behoeftigen naar wat ze kunnen. Wat een mooi voorbeeld. Zie deze presentatie van de NOS.

Een mooi voorbeeld om verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan is een  actie van 180 jongeren die in april in steden mensen een roos gaven, om vooroordelen bespreekbaar te maken en weg te nemen (zie dit bericht van het AD). Het is duidelijk dat, ondanks veel goede bedoelingen, menselijke leiders niet in staat zijn om voor ware vrede te zorgen. Ook de wil ontbreekt vaak, omdat de belangen die erbij betrokken zijn te groot en verleidelijk zijn (grondstoffen, geld, macht). Het is zoals al lang geleden werd geconcludeerd: “de ene mens heeft over de andere geheerst tot diens nadeel” (Prediker 8:9).

Het zwarte paard – Vorige maand is er in Nederland een grote giro 555 actie gehouden om geld in te zamelen in verband met een dreigende humanitaire ramp in Afrika, die ongeveer 20 miljoen mensenlevens bedreigt. Oorzaak van deze situatie is vooral de oorlogen die er in de betreffende gebieden wordt gevoerd, samen met wanbestuur, en aanhoudende droogte. In een rapport wordt gezegd: ‘Honger doodt jaarlijks meer mensen dan aids, malaria en tuberculose samen.’

Ondanks veel oprechte pogingen van mensen om iedereen een menswaardig bestaan te geven is er geen structurele menselijke oplossing; de resultante van alle menselijke bedoelingen, inspanningen en mogelijkheden is onvoldoende. Maar af en toe zijn er berichten die de aandacht trekken, zoals een geslaagd experiment waarbij het is gelukt om in de woestijn water te maken (http://nos.nl/artikel/2170164-water-maken-in-de-woestijn-van-droom-naar-werkelijkheid.html).

 Het vale paard – In de Democratische Republiek Congo is in april opnieuw Ebola uitgebroken (zie dit nieuwsbericht). Hoe deze ziekte zich deze keer zal gedragen is nog onbekend. De vorige ebola-epidemie in West-Afrika die tot en met 2015 duurde kende officieel meer dan 10.000 doden; het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.

Verschrikkelijke schouwspelen – In Columbia zijn honderden mensen omgekomen vanwege modderstromen, na een periode van hevige regenval (zie dit nieuwsbericht). Bij dergelijke gebeurtenissen wordt vaak gewezen op het veranderde klimaat, ontbossing, en onverantwoordelijke bouw. Al deze 3 oorzaken zijn een gevolg van het menselijke handelen. “Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten.”, schreef de profeet Jeremia (Jeremia 10:23). Daarmee maakt de bijbel duidelijk dat God de mens niet heeft gemaakt om onafhankelijk van hem in zekerheid te kunnen leven; de mens heeft onvoldoende wijsheid, macht en liefde om dat te kunnen.

KindermisbruikHet lijkt erop dat er in toenemende mate berichten zijn over kindermisbruikzaken, en dat er ook steeds meer mensen bij betrokken zijn, zowel aan de kant van de daders als van de slachtoffers. Berichten over kindermisbruik, door onder andere Boko Haram en IS, laten de wrede onmenselijke kant van die terreurgroepen zien. Maar ook onthullingen over priesters en andere geestelijken, die jarenlang kinderen hebben misbruikt, blijven in het nieuws komen (zie dit nieuwsbericht). In deze tijd komen ook steeds vaker (top)sporters in het nieuws die onthullingen doen over misbruik door trainers, coaches, en masseurs, bij onder andere voetbal (zie dit bericht), atletiek, wielrennen, tafeltennis, en andere veel beoefende sporten. In Canada werden meer dan 100 arrestaties verricht in verband met kindermisbruik en mensenhandel (zie dit bericht). Hoewel het goed is dat deze mensen zijn opgepakt, is de omvang verschrikkelijk, en daarmee ook de constatering dat kinderen onvoldoende beschermd worden!

Gij zult ter wille van mij voor bestuurders en koningen worden gesleept – Mat. 10:18 – Vorige maand heb ik bericht over de rechtszaak tegen Jehovah’s getuigen in Rusland. Na zes dagen van hoorzittingen in april heeft het Hooggerechtshof van de Russische Federatie 20 april het verzoek van het ministerie van Justitie ingewilligd om het bestuurscentrum van Jehovah’s Getuigen in Rusland op te heffen, net als de 395 Plaatselijke Religieuze Organisaties (PRO’s) van de Getuigen in heel Rusland. De beslissing ging per direct in (zie dit officiele bericht). Jehovah’s getuigen zijn tegen dat besluit in beroep gegaan. Wordt vervolgd.

Het witte paard – De rode draad in deze wereldgebeurtenissen, die met veel menselijk lijden gepaard gaat, wijzen erop dat Gods koninkrijk nabij is. Want is door de invloed van Gods tegenstander, en het feit dat de meeste mensen Gods leiding afwijzen, dat er zoveel lijden is. Maar dat duurt niet lang meer. Want Jezus zei dat als het goede nieuws van Gods koninkrijk wereldwijd wordt bekendgemaakt, dat dan het einde van die onrechtvaardige wereld nabij is (Mattheus 24:14). Hou daarom vast aan die hoop, versterk je geloof, en help anderen de waarheid te leren kennen.