Over zijn heengaan zei Jezus tegen zijn apostelen: “En wanneer ik heenga en een plaats voor u bereid, kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben.” – Johannes 14:3. Voor hen en vele anderen heeft hij een plaats in de hemel bereid, om samen met hem als koningen en priesters over de aarde te gaan regeren (1 Petrus 2:9; Openbaring 5:10).

Jezus noemde de discipelen die samen met hem vanuit de hemel over de aarde  zullen gaan regeren een “kleine kudde” (Lukas 11:32). Maar over wie zullen zij regeren? Jezus had het over “andere schapen”, die samen met de “kleine kudde” tijdens hun aardse leven, “één kudde, één herder” zouden vormen (Johannes 10:16). Dat dit een zeer grote groep mensen  betreft -geen kleine kudde- blijkt uit Openbaring/Apocalyps 7:9,10. Dat ook zij getrouwe discipelen van Jezus  zijn, blijkt uit vers 14 van dat hoofdstuk, waar staat dat “zij hun lange gewaden gewassen …., en ze wit gemaakt [hebben] in het bloed van het Lam”.

Als Gods koninkrijk, Jezus met een “kleine kudde”, vanuit de hemel over heel veel mensen op aarde gaat regeren, gaan eindelijk de woorden in vervulling: “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel, zo ook op aarde” – Mat. 6:10. De aarde zal dan vrij zijn van elke vorm van onrechtvaardigheid en lijden? Velen zullen dan voor eeuwig op aarde leven, onder leiding van het hemelse koninkrijk. Zal u samen met Jezus vanuit de hemel over de aarde regeren, of zal u voor eeuwig op aarde leven?

Zie voor meer informatie: het artikel: Wie gaan er naar de hemel?