Veel mensen geloven dat God het universum, de aarde en het leven daarop heeft geschapen. Hoe meer men zich verdiept in het Genesisverslag en deze vergelijkt met de wetenschappelijke feiten in plaats van hypothesen en theorieën –waaronder ook de vele verschillende evolutietheorieën vallen-  hoe overtuigender het scheppingsverslag wordt. Zeker als blijkt dat de bijbel op tal van andere aspecten ook nauwkeurig blijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld de overeenkomst met wetenschappelijke feiten (bijvoorbeeld de vorm van de aarde), de historische nauwkeurigheid van de verslagen, de betrouwbaarheid van profetieën, de interne consistentie etc.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de scheppingsdagen? Hoe lang duurden deze dagen, en hadden deze dagen allemaal dezelfde duur? Duurt één scheppingsdag 24 uur, of moet ‘dag’ niet zo beperkt en meetbaar begrepen worden. Kan een scheppingsdag ook 1000-en jaren, of misschien wel miljoenen jaren duren? Daarover zijn de meningen van weldenkende mensen, die in schepping in plaats van evolutie geloven, verdeeld. Wat blijkt uit de bijbelteksten zelf?

De betekenis van ‘dag’. Het Hebreeuwse woord voor dag is ‘jom’. Dit woord duidt blijkbaar niet op perioden van dezelfde duur. Laten we eens enkele bijbelteksten uit Genesis met elkaar vergelijken:

Hoe lang duurt 1 scheppingsdag?
Enkele bijbelverzen waarin de duur van ‘dag’ van elkaar verschillen. Robert D. at Tegenwichtblog, CC BY-SA

Uit deze enkele voorbeelden blijkt overtuigend dat ‘dag’ op perioden met een verschillende tijdsduur kan duiden, en dat de tijdsduur tevens bepaald wordt door de context (oogst, schepping van het licht). De 7e dag, de rustdag, duurt al vanaf het moment dat de mens is geschapen (Gen. 2:2). En de ‘dag’ waarop Jehovah de hemel en de  aarde maakte, beslaan dus de eerste 6 scheppingsdagen.

Dat de betekenis van tijdsbegrippen afhangt van de context is ook in ons dagelijks taalgebruik zo. We hebben het bijvoorbeeld over de ‘oude dag’ van iemand, of over de ‘dageraad’ van iemands leven. In die situaties wordt ook niet de beperkte meetbare tijd van 24 genomen, of het aantal uren dat het buiten licht is. Het tijdsbegrip ‘dag’ dat in deze situaties wordt gebruikt is gerelateerd aan een bepaald kenmerk, en niet aan een bepaalde tijdsduur.

Zo is dat volgens bovengenoemde selectie van bijbelverzen ook met het begrip ‘dag’ in relatie tot de schepping. Elke scheppingsdag wordt gekenmerkt door een bepaalde scheppingsdaad in die periode, zoals bijvoorbeeld de schepping van licht, flora, vissen en vogels, landdieren, en de mens. De duur van zo’n periode, of scheppingsdag, is niet nader omschreven. Ook is er geen bewijs voor dat de ene dag dezelfde tijdsduur moet hebben dan de andere. Dat kan hooguit een aanname zijn. Er is daarom geen goede grondslag om daarover dogmatisch te zijn, hoewel het begrijpelijk is dat als je altijd hebt gedacht dat die dagen 24 uur duurde, het moeilijk is om het begrip aan te passen aan deze nieuwe inzichten.

Bijzonder met betrekking begrip gaat over de eerste dag, of beter, de periode vóór de eerste dag. Volgens Genesis 1:2 was de aarde woest en leeg, en was er duisternis in verband met de watermassa die er overheen lag. Onze planeet aarde was er dus al, en het universum ook. Hoe lang duurde die periode? En hoelang duurde de periode dat het licht werd geschapen, toen nog niet bepaald kon worden of het ochtend of avond was?

Het is duidelijk dat de duur van de scheppingsperiode voordat het licht werd geschapen, van een andere duur kan zijn dan de periode dat vogels en de vissen werden gemaakt, en dat ook die weer van een andere duur kan zijn dan de duur van andere scheppingsdagen. Maar dat hoeft niet. Er is op basis van de bijbelteksten ook geen reden voor om te beweren of te ontkennen dat de schepping vele duizenden, miljoenen, of zelfs miljarden jaren geduurd heeft. Is dat erg?

Moeten we de bijbel letterlijk nemen? Omdat de bijbel in de bovenstaande situaties het begrip ‘dag’ zelf niet op steeds dezelfde manier gebruikt, zal iemand met respect voor de Auteur, ook niet vasthouden aan steeds dezelfde betekenis, hetzij een letterlijke vastgestelde duur van 24 uur of duizend jaar, of een zelfde figuurlijke of symbolische betekenis. Dat is immers context afhankelijk.

Het kan inderdaad een hele uitdaging zijn om proberen de nuanceringen in de bijbel goed te begrijpen, maar het is belangrijk om de taal van de Heilige geschriften, en de variaties in betekenis die daarin worden gebruikt  te respecteren, en proberen te begrijpen. Alleen op die manier zullen we de waarheid kunnen begrijpen, voor zover dat voor een mens mogelijk is.

Zoe voor meer informatie de volgende link: https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1102010234