23 November was er in de serie ‘Dat had je gedacht’ van Human, de aflevering “Waarom geloven we zo makkelijk in complotten”. Denkfouten, zoals het bevestigingsvooroordeel, patronen zien waar ze niet zijn, inzichten op andere terreinen die onafhankelijk zijn van het betreffende thema erbij betrekken, kwamen aan bod. Wetenschapsfilosoof Johan Braeckman pleitte er met de nodige humor voor om kritisch na te denken over ons eigen denken. Daarom gaf hij het advies om, in plaats van bevestiging te zoeken, na te denken wat het geval moet zijn om het eigen denken onderuit te halen, te falsifiëren (K. Popper), want daar schort het volgens hem nogal eens aan. Terecht stelde hij dat de bewering van creationisten, dat alles wat er bestaat pas slechts enkele duizenden jaren bestaat, de toets der kritiek niet kan doorstaan (zie ook deze link: https://tegenwichtblog.com/2017/09/09/hoe-lang-duurt-een-scheppingsdag/). Maar tegelijkertijd trapte hijzelf, met betrekking tot de evolutietheorie, in de val van het bevestigingsoordeel, wat illustreert hoe moeilijk het is om dat te omzeilen, zelfs voor wetenschapsfilosofen.

Kritisch nadenken over de evolutietheorie – Laten we Braeckman’s advies om kritisch te denken, door te bedenken hoe we ons eigen denken onderuit kunnen halen, toepassen op de evolutietheorie. Dan is de uitdaging om in plaats van overal bevestiging te zien voor de evolutietheorie, de vraag te stellen waardoor de evolutietheorie in  serieuze moeilijkheden komt, om zelfs weerlegd zou kunnen worden. Ik noem er 2. De eerste is van Darwin zelf met betrekking tot langzame evolutie over soorten:

  • Als er een periode in de geschiedenis is aan te wijzen waar er een plotseling ontstaan is van de basissoorten van levensvormen, en er geen voorlopers gevonden worden, dat is dat duidelijk in strijd met de evolutietheorie.

Als er een dergelijke periode is, waarbij de basissoorten van levensvormen zonder voorlopers verschijnen, dan biedt de evolutietheorie daar geen goede verklaring voor, en wordt ze in ernstige verlegenheid gebracht.

Een tweede moeilijkheid voor de evolutietheorie, maar sterk dan de vorige, is:

  • Als er in het fossielenverslag geen overgangsvormen tussen soorten gevonden kunnen worden, dan kan de evolutietheorie nog niet als waar worden aangenomen.

De bananenschil voor de evolutietheorie: het Cambrium – Wat het eerste punt betreft hebben wetenschappers in aardlagen van het Cambrium zo’n 8.000 basissoorten gevonden voor de bestaande levensvormen. Omdat die aardlagen enkele miljoenen jaren beslaan, is het opvallend dat er in de onderste delen van het Cambrium, noch in oudere aardlagen dan het Cambrium, geen voorlopers van deze soorten zijn gevonden. Er is dus sprake van een plotseling ontstaan van de basissoorten van levensvormen. Dit wetenschappelijke feit komt overigens wel overeen met het bijbelse scheppingsverslag.

Overgangsvormen, of patronen zien waar ze niet zijn? – Ook het tweede falsificatiecriterium leidt tot moeilijkheden voor de evolutietheorie, omdat er tot nu toe, met alle fossiele resten die er zijn gevonden, geen overgangsvormen zijn gevonden. Die overgangsvormen zouden tussenvormen moeten zijn, die aantoonbaar een schakel vormen tussen 2 soorten. Gezien de diversiteit van leven, en de duur van de levensvormen, zouden we die overigens ook nu tegen moeten kunnen komen. Maar ook dat is niet het geval. Voorstanders van de evolutietheorie beweren soms dat er wel overgangsvormen zijn gevonden, maar dat blijkt dan toch niet het geval te zijn als het bewijsmateriaal nader onderzocht wordt.  Wetenschappers zelf, en ook Johan Braeckman die de lezing over complotdenken gaf, maken naast het bevestigingsvooroordeel een fout die ook in het programma aan bod kwam: patronen zien waar ze niet zijn. Laat ik dit toelichten.

Veel van de redenaties van de evolutietheorie over voorlopers van een bepaalde soort hebben de volgende vorm:

  • Fossielen van soort X hebben bepaalde essentiële kenmerken die overeenkomen met fossielen van soort Y (e.a.)
  • Soort X heeft in een eerdere tijdsperiode geleefd dan soort Y.
  • Dus X is een voorloper van soort Y

Dit is eenzelfde soort redenatiefout dan de moeder die concludeert dat vaccinatie de oorzaak is geweest van het autisme bij haar kind, omdat haar kind autistische kenmerken begon te ontwikkelen korte tijd nadat het gevaccineerd was. Dat gebeurtenis A voorafgaat aan gebeurtenis B betekent nog niet dat A de oorzaak van B is. Er kunnen hele andere zaken de oorzaak van B zijn geweest.

Het hellende vlak van wetenschap naar pseudowetenschap – Doordat evolutionisten willen geloven dat de evolutietheorie waar is, voldoen hun redenaties niet meer aan wetenschappelijk denken. Je zou zelfs kunnen stellen dat de evolutietheorie zich in een crisissituatie bevindt. Er is een aanhoudend gebrek aan bewijs, want men zoekt al heel lang naar voorlopers voor de soorten in het Cambrium, en naar overgangsvormen. De evolutietheorie wordt dus geconfronteerd met ernstige feiten die haar sterk in verlegenheid brengt, waarvoor gelegenheidsredenaties moeten worden verzonnen die niet bewezen zijn, of zelfs onbewijsbaar zijn.

Een van dergelijke redenaties is bijvoorbeeld dat voorlopers van de basissoorten in het Cambrium niet gevonden kunnen worden, omdat de voorlopers van de 8000 soorten een te week skelet zouden hebben. Dat is knap gevonden, want indien waar kan deze nooit bewezen worden! Een dergelijke redenatie is echter ook een kenmerk van pseudowetenschap, en complottheorieën! Dus door te proberen de evolutietheorie te redden, wordt deze gedegradeerd tot pseudowetenschap!

Geen evolutie, wel schepping, maar niet in 6 kortdurende dagen – Noch de evolutietheorie, noch de creationistische verklaring, voldoen aan criteria voor redelijkheid. Geen van de 2 theorieën voldoet aan vastgestelde wetenschappelijke feiten, en beiden hebben zich immuun gemaakt voor kritiek. De wetenschappelijke  feiten komen echter wel overeen met het scheppingsverslag van de bijbel. Hoewel de bijbel geen wetenschappelijk boek is komt de beschrijving van het ontstaan van het universum en het leven wel overeen met wetenschappelijke feiten. Dat sommigen beweren dat de bijbel eenduidig stelt dat alles in 6 dagen van 24 uur, en anderen in 6 dagen van 1000 jaar, is geschapen is vanwege een onjuiste uitleg van sommigen. Dat alles een oorzaak heeft, dat complexiteit een intelligente oorzaak heeft,  en dat deze oorzaak een Schepper heeft die om mensen geeft is voor mij daarom de juiste verklaring van het universum en het leven. “Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God” – De bijbel, Brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 3, vers 4.

Zie ook voor meer informatie:  https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/is-het-leven-geschapen/de-levende-planeet/