Op 14 Nisan, of Abib, herdachten Jezus en zijn apostelen de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte en aan het feit dat Jehovah hun eerstgeborenen “voorbijging” of hen “passeerde” toen hij de eerstgeborenen van Egypte doodde. Nadat Judas Iskariot was weggegaan gebeurde het volgende:

Hij (Jezus) nam ook een brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het aan hen, terwijl hij zei: „Dit betekent mijn lichaam, dat ten behoeve van U gegeven zal worden. Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.” Evenzo ook de beker, nadat zij het avondmaal hadden gebruikt, terwijl hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond krachtens mijn bloed, dat ten behoeve van U vergoten zal worden – Lukas 22:19, 20

De herdenking van Jezus’ dood is een heilige herdenking – Zoals uit de bijbelverzen, die boven dit artikel staan, blijkt herdachten de volgelingen van Jezus in de eerste eeuw zijn dood, en stonden ze stil bij de betekenis ervan. De wijn en het ongezuurde brood gaven dat symbolisch aan. Toen ik een keer een priester, die beweerde dat de wijn in het bloed van Jezus veranderde, vroeg of hij ooit bloed had geproefd tijdens het drinken van wijn bij de mis, kon hij dat natuurlijk niet bevestigen.

Het is duidelijk dat de herdenking van Jezus’ dood, anders is dan het vieren van pasen of het kerstfeest, die men associeert met de opstanding en geboorte van Jezus. Want over het herdenken of vieren van die gebeurtenissen hebben Jezus en de apostelen niets gezegd; in de bijbel staat daar niets over geschreven, en de christenen in de eerste eeuwen vierden dat ook niet. Die vieringen hebben dus een menselijke basis. Maar het herdenken van Jezus’ dood is heilig, omdat Jezus die herdenking zelf heeft ingesteld. In zijn tijd was dat volgens de joodse kalender de 14e van de maand Nisan. Op welke datum is dat dan dit jaar?

De herdenking van Jezus’ dood is 31 maart na zonsondergang – De meest logische datum om bij een herdenking te gebruiken is de kalenderdatum waarop een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dat doet men bijvoorbeeld bij de herdenking van een huwelijksdag, en andere belangrijke dagen; in dat geval is de herdenking elk jaar op dezelfde datum, maar op een andere dag. Omdat Jezus op de 14e van de Joodse maand Nisan is vermoord, moet je deze datum vertalen naar onze huidige kalender. Omdat de kalender in Jezus’ tijd niet gelijk is aan de huidige kalender met 365 dagen, valt 14 Nisan daarom elk jaar op een iets andere dag en datum volgens onze Gregoriaanse kalender. Dit jaar (2018) is dat op 31 maart na zonsondergang. Via deze link komt u meer te weten over deze herdenking bij u in de buurt.

Om te bepalen op welke dag 14 Nisan valt is het belangrijk om te weten wanneer in deze periode het eerste stukje van de nieuwe maan na zonsondergang te zien is. Die datum is immers 1 Nisan. Deze dag kan op een andere dag vallen dan de astronomische nieuwe maan. Waarom? “Nieuwe maan is een van de schijngestalten van de maan. Als de maan ongeveer tussen de aarde en de zon staat, is alleen de schaduwkant van de maan waar te nemen. De maan is dan niet te zien.” (Wikipedia). Tussen het moment dat de maan niet te zien is, en het moment dat na zonsondergang het eerste stukje van de nieuwe maan te zien is, kunnen behoorlijk wat uren zitten. Als gevolg hiervan valt geregeld de 1e Nisan niet samen met de astronomische nieuwe maan.

Bij verschillende christelijke tradities wordt de datum bepaald op dezelfde dag van de week, namelijk op een vrijdag, die men ‘goede vrijdag’ noemt. Daarbij wijkt men af van de gewoonte om jaarlijks op de oorspronkelijke datum te herdenken. Dat is wel praktischer, maar niet nauwkeurig.

Wat vindt jij het beste passen bij een heilige herdenkingsdag?

Zie voor meer informatie over de herdenking van Jezus’ dood, lees dan dit achtergrondartikel over het Avondmaal des Heren.
Wilt u meer weten over de waarheid over Jezus’ opstanding? Lees dan het artikel Is het echt gebeurd?