Veel mensen vinden de viering van Pasen belangrijk vanwege de opstanding van Jezus.  Anderen zien Pasen meer als een volksfeest, of een gelegenheid om met familie bij elkaar te komen. Omdat Jehovah’s getuigen ook geloof stellen in de opstanding van Jezus, en deze heel belangrijk vinden, vragen sommigen zich af waarom Jehovah’s Getuigen geen Pasen vieren, en om die reden menen sommigen zelfs dat zij geen geloof stellen in Jezus (zie deze link om erachter te komen waarom Jehovah’s getuigen geen Pasen vieren, en wat de op de bijbel gebaseerde redenen daarvoor zijn). Hieronder ga ik, als 1 van Jehovah’s getuigen in op de vraag waarom ik wel Jezus’ dood herdenk, maar geen Pasen vier.1 Kor 11 23 25 Dit betekent blijf dit doen

Waarom Jezus’ dood herdenken – Omdat we diepe waardering hebben voor het grote offer dat Jezus heeft gebracht, en de betekenis daarvan, herdenken we in de periode rond Pasen wereldwijd de dood van Jezus. Dat doen we omdat Jezus deze herdenking zelf instelde, met de woorden “blijf dit doen om mij te gedenken” (Lukas 22:19, 20). In het artikel Wanneer de dood van Jezus herdenken? – 31 maart 2018 na zonsondergang, leest u meer over deze herdenking.

De dankbaarheid die we voor Jezus’ offer hebben, is een reactie op de liefde van Jehovah en van Zijn zoon in dit offer. Ook heeft het te maken met de waarde van de losprijs die Jezus met zijn leven en dood heeft betaald. Geen enkel ander mens kon die prijs betalen. Johannes de Doper zei daarover: “De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Kijk, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29). In het artikel Waarom is Jezus gestorven? leest u daar meer over.

Heeft Jezus echt een hemelse opstanding gekregen? – Volgens de profetieën over de Messias zou Jezus op de derde dag da zijn dood een opstanding krijgen. Hij vertelde dat ook aan de mensen tijdens zijn bediening (o.a. Mattheüs 16:21). En ondanks dat zijn tegenstanders ervoor gezorgd hadden dat soldaten het graf van Jezus bewaakten, zodat niemand Jezus’ lijk kon meenemen, bleek het graf op de derde dag leeg te zijn, en verscheen hij eerst aan Maria, die eerst niet door Petrus geloofd werd geloofd, aan de apostelen, en aan nog zo’n 500 discipelen (o.a. 1 Korinthiërs 15:3-8). Voor veel mensen is het moeilijk om in een dergelijk wonder te geloven, ook al waren er zoveel ooggetuigen, en zijn de verslagen van enkele ooggetuigen vanaf het begin niet weersproken. Dat is des te opmerkelijker omdat de geestelijke leiders er grote belangen bij hadden aa te kunnen tonen dat Jezus geen opstanding had geregen. In het artikel De opstanding van Jezus waargebeurd? leest u goede redenen waarom u er vertrouwen in kunt stellen dat het bijbelverslag over Jezus’ opstanding waar is.

20110423_Easter_eggs_(4) Donar Reiskoffer
Paaseieren als vruchtbaarheidssymbool, door Donar Reiskoffer CC BY 3.0

Het geloof in de opstanding is zeer goed gefundeerd is, en het versterkt onze hoop voor de toekomst. Daarom is het goed om daar regelmatig bij stil te staan. Maar uit dankbaarheid voor Jezus’ offer, en dat Jehovah hem weer uit de dood heeft opgewekt, is het ook belangrijk om zo eerlijk te zijn te erkennen dat de bijbel geen aanleiding geeft om de opstanding van Jezus te vieren, in tegenstelling tot de herdenking van Jezus’ dood. Uit niets blijkt dat christenen in de eerste eeuwen de opstanding van Jezus vierden, of een paasfeest vierden. Dat Pasen geen bijbelse oorsprong heeft blijkt ook uit de geschiedenis over het paasfeest, en de on-bijbelse gebruiken en symbolen die daarbij gebruikt worden (zie hiervoor het artikel Is Pasen echt een Christelijke viering?)

Om bovengenoemde redenen herdenken Jehovah’s getuigen wel Jezus’dood, maar vieren we geen Pasen (maar ook niet Hemelvaart, Pinksteren, of Kerstmis). De bijbelse norm is daarover duidelijk: “Wat heeft licht met duisternis gemeen? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Be̱lial? … Welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden…”. Als we leven op basis van deze norm, belooft Gods Woord: ‘“Ik zal een vader voor jullie worden en jullie zullen mijn zonen en dochters worden”, zegt Jehovah, de Almachtige.’ (2 Korinthiërs 6:14-18).
Misschien geeft dit artikel aanleiding om uw keuzen in verband met de dood en de opstanding opnieuw gewetensvol te overwegen.

Wat vindt u belangrijk? Welke viering zult u bijwonen?

Zie ook het artikel: Wanneer de dood van Jezus herdenken? – 31 maart na zonsondergang

Of: Is kerstmis een heilig feest, gebaseerd op de bijbel?